Välkommen till Södra Bottenvikens Kustvattenråd


Vad är ett kustvattenråd?

Ett kustvattenråd är en frivillig organisation som består av en styrgrupp och medlemmar med lokal förankring som jobbar med vattenfrågor inom ett avgränsat avrinningsområde längs kusten. I styrgruppen ingår myndigheter, kommuner, ideella organisationer, privatpersoner och verksamhetsutövare som har intresse i vattenfrågor.

Hur jobbar vi?

För Södra Bottenvikens kustvattenråd jobbar vi med information och kunskapsspridning inom kustvattenområdena utanför Nordmaling, Umeå, Skellefteå och Robertsfors. Aktiviteter som Södra Bottenvikens kustvattenråd har genomfört är till exempel övergödningsseminarium, exkursioner, studiebesök och seminarium om sulfidjordar. Kvarken miljöexkursion, nättingfiske och besök hos båtklubbar. Vi har även varit representerade i t ex SeaGis2.0 och Nationella Vattendagar.

Länsstyrelsen uppmärksammade nyligen de västerbottniska vattenrådens arbete. Se gärna filmen!