Författararkiv: Södra Bottenvikens kustvattenråd

Seaflex AB, Umeå, får Svenska Båtunionens Miljöpris 2022.

Bild, Lars Brandt, vd Seaflex och utdelare Carl Rönnow, Svenska Båtunionen. Foto Carl Zeidlitz.

Efter ett års uppehåll på grund av pandemin delar nu Svenska Båtunionen ut 2022 års Miljöpris till två välförtjänta pristagare som bedriver ett aktivt arbete för en bättre havsmiljö.

Vi gratulerar Lars Brandt med medarbetare i Seaflex som också ingår i kustvattenrådets nätverk.

Det svenska familjeföretaget Seaflex har under 40 år utvecklat förankringssystem för marinor och specifikt ett elastiskt förankringssystem med lång livslängd som är skonsamt mot miljön. Förankringssystemet är under konstant spänning, vilket innebär att det inte finns en lina eller kätting som släpar på botten och grumlar upp sediment eller förstör bottenvegetation. Förankringssystemet används för bryggor, bojar och andra flytande konstruktioner.

Även frivilligorganisationen Rena Mälaren får ett pris. De utför veckovisa dykningar för att rensa Mälarens och andra sjöar och havs bottnar från skräp och avfall som dumpats i vattnet sedan decennier tillbaka. Allt som plockas upp skickas till destruktion och de vanligaste föremålen är bildäck och blybatterier. Förutom dykningar, exempelvis hos båtklubbar, bedrivs informationsinsatser och utbildningar för att lära och engagera yngre personer att plocka skräp ur havet. Rena Mälarens arbete har inspirerat och spridit sig till flera europeiska länder.

Hälsar Bengt Hallberg